UNIT KEBAJIKAN KAUNSELING (UKK)

Unit Khidmat dan Kaunseling berperanan sebagai “the lending ears” kepada generasi muda dengan cara:
  • Menjaga kebajikan ahli secara proaktif.
  • Bekerjasama dengan Unit Pembangunan Insan dan Unit Kerjaya untuk melahirkan ahli NISA’ yang serba boleh.
  • Menjalin hubungan akrab dengan rumah perlindungan dan rumah kebajikan (khusus untuk remaja dan wanita muda).
Antara MODUL Unit Khidmat & Kaunseling:
  • Kaunseling Maya : www.webnisa.net
  • Telekaunseling : NISA' Careline
  • NISA’ Friendly Visit
  • NISA’ Away Day
  • NISA' Group-binding
  • NISA' Outreach
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran : 104)

BANNER NISA' PAHANG 2011

BANNER NISA' PAHANG 2011

PERSONA 2010

PERSONA 2010

GHSi

GHSi

BORANG NISA' ONLINE

BORANG NISA' ONLINE